Sloni

16. června 2011 v 14:04 | Osiris |  Ostatní ohledně Říma
Hannibal posílal do boje válečné slony, protože v boji dlouho vydrželi díky odolné kůži a byli dost silní. představte si, že by vás takový slon nabral chobotem a pak snědl místo oběda
 

Ohledně faraónů

6. dubna 2011 v 12:43 | Osiris |  Faraoni a jejich manželky

Berla a důtky

Toto byly symboly boha Usira (Osirise - mne). Nosil je též král při slavnostních obřadech. Berla se stala symbolem vladaře.

Falešný vous

Muži si nechávali zřídka narůst voudy, ale král je často zpodobněn s falešným vousem, který byl připevněn pomocí šňůrky.

Vějíř z pštrosích per

Vějíři vyrobenými z pštrosích perr se lidé ovívali v horkém egyptském podnebí.

Hor

Bůh Hor byl často zobrazován jako sokol. Byl to bůh, který měl nejtěsnější vztah s živoucím bohem- faraónem. Hor měl na hlavě dvojitou královskou korunu Dolního a Horního Egypta. Egypťané věřili, že duch zemřelého může vzít na sebe podobu sokola.

Královská pokrávky hlavy

Králové často nosili pokrývku hlavy z pruhované látky. Někdy měli na hlavě korunu. Předměty na čele, kobra a sup, byli královými ochránci.

Faraón a jeho služebníci

6. dubna 2011 v 12:35 | Osiris |  Faraoni a jejich manželky

Faraón

Faraónova moc byla neomezená. Patřila mu celá země. Rozhodoval o tom, co je správné a co je špatné, a jeho slovo bylo zákonem.

Vezír

Nejmocnějším mužem po králi byl vezír nebo-li první minist

Služebnictvo

V blízkosti krále se zdržovali písai, dvořané, členové jeho rodiny, kněží a někdy také správcové provincií.

Poplatek

Vládcové menších zemí uznávali krále Egypta za svého pána. Posílali mu na důkaz své oddanosti poplatky v podobě vzácných darů.
 


Věci nutné k Sochařství a malířství

3. dubna 2011 v 10:06 | Osiris |  Malby Egypta

Štětce

Štětec byl vyroben z rákosových stvolů a roztřepenými konci. Pro jemnější práci se používaly tenčí štětce.

Sochařské dláto

Sochaři opracovávali a tesali kámen pomocí dláta a palice. Tento druh palice se používá ještě dnes.

Malířova paleta

Barvy se pokládaly na paletu a míchaly se s vodou. Připravovaly se z různých nerostných látek, jako například červený okr. Čerň se vyráběla ze sazí.

Barevné kameny

Kromě stavebního kamene, jako například žuly a vápence, používali Egypťané na zhotovení menších soch i mnoha různých barevných kamenů.

Dřevěná socha

Menší sochy lidí byly zhotovovány z kamene i ze dřeva. Malé sošky zvané ušabti byly ukládány do hrobek významných ososbností. Věřilo se, že budou pro zemřelého vykonávat různé obtížné práce.

Sochařství a malířství

3. dubna 2011 v 9:55 | Osiris |  Malby Egypta

Souřadnicová síť

Malíři v královských hrobkách pracovali ve skupinách a řídili se přísnými pravidly. Nejprve si vyznačili souřadnicovou síť.

Malba

Na souřadnicové síti namalovali nejdříve obrysy budoucí malby, které potom vabarvili.

Malby na keramice

Egypťané nemalovali na keramiku často. Používali však keramické střepy jako skicáku a pořizovali si na nich různé náčrtky.


Sochařství

Egypťané nejradději pracovali s kamenem. I když měli primitivní nástroje, vytvářeli obrovské sochy s úžasnou lehkostí!

Předměty nutné ke stavbě pyramid

31. března 2011 v 16:27 | Osiris |  Pyramidy a hrobky

Válce

Těžké náklady a kamenné kvádry byli dopravovány pomocí dřevěných válců, které se musely udržovat neustále vlchké. V moderní továrně podobnou práci obstarává dopravní pás

Kontrola měření

Kameníci používali uhelníky a olovnice, aby se ujistili, že strany kamenných kvádrů jsou rovné. Podobné nástorje se užívají ještě dnes.

Kožený vak

Na každé stavbě pyramidy potřebovali tísíce lidí a všichni museli jíst a pít. Voda byla často přinášena v kožených vacích ze zvířecích kůží.

Kamenné nástroje

V lomech se těžili obrovské kusy kamene pomocí dřevěných klínů, které se zatloukaly do trhlin ve skále. Kvádry byly pak opracovány pomocí dláta a palice.

Stavba pyramid

31. března 2011 v 16:21 | Osiris |  Pyramidy a hrobky

Dozorci

Úředníci, pravděpodobně to byli kněží, řídili skupiny dělníků.

Zvedání kamenných kvádrů

Jedna z nejtěžších prací byla doprava těžkých kamenných kvádrů na místo. Stavitelé nejprve zbudovali ze zeminy obrovské rampy a po nich pak táhly na lanech kameny vzhůru.

Opracování kamene

Každý kámen byl pečlivě změřen a opracován, aby zapadl na své místo.

Nehody

Mnoho dělníků bylo na stavbě zraněno nebo zabito. Většinou byli rozdrceni těžkými kamennými kvádry.

Sfinga

31. března 2011 v 16:16 | Osiris
Sfinga měla lidskou hlavu a lví tělo. Obrovská kamenná sfinga hlídá pyramidy v Gíze, ale jsou známy i mnohé další, velké i malé.

Časová přímka říší v Egyptě

31. března 2011 v 16:12 | Osiris |  Ostatní ohledně Egypta
Civilizace starověkého Egypta přetrvala téměř 3000 let. Dělí se na říše a dynastie (vládnoucí rodiny). V přechodných obdobích Egypt nebyl sjednocen.

Rané období - 3100- 2600 př. n. l.
1.-3. dynastie
Stará říše - 2600- 2134 př. n. l.
4.-7. dynastie
První přechodné období - 2134- 2040 př. n. l.
Střední říše - 2040- 1640 př. n. l.
11.-14. dynastie
Druhé přechodné období - 1640- 1550 př. n. l.
Nová říše - 1550- 1070 př. n. l.
18.-20. dynastie
Třetí přechodné období - 1070- 712 př. n. l.
Potní období - 712- 332 př. n. l.

Delta řeky Nil

31. března 2011 v 16:05 | Osiris |  Ostatní ohledně Egypta
Na sever od Memfidy se Nil dělí na jednotlivá ramena, která vytvářejí deltu. Velkou část tohoto území pokrývají bažiny, ale zbytek je vhodný pro zemědělství.

Kam dál