Leden 2011

Kouzla na zahnání hada.

31. ledna 2011 v 20:56 | Osiris |  Kultura Egypta
Ó,hade Rereku ,odejdi ode mne neboť mě chrání Geb.
Vstávej neboť jsi pozřel myš kterou si Re ošklivil a žvýkal si kosti shinlé kočky.

Něco málo o Rahotepovi

31. ledna 2011 v 20:54 | Osiris |  Slavné osoby z Egypta
Rahotep byl královský lékař. žil na konci třetí a počátku čtvrté dynastie

Amemait

31. ledna 2011 v 20:53 | Osiris |  Bohové Egypta
Amemait byla groteskně vyhlížející bohyně:částečně vypadala jako lvice , částečně jako krokodýl a částečně jako hroch. Často byla zobrazování poblíž vah , na nichž se porovnávala váha srdce zesnulého člověka s výhou pírka pravdy bohyně Maat.

O natronu..

31. ledna 2011 v 20:50 | Osiris
Egypťané při mumifikaci dávali na lidi Natron sůl která měla vysušit tělo,nechali natron na těle a byl úplně vysušený.

Milostná píseň starých Egypťanů

31. ledna 2011 v 20:47 | Osiris
Slyšet tvůj hlas jako pít mladé víno:
rád jej poslouchám.
Mít tě na očích při každém pohledu
je lepší nežli jídlo a pití.

Nil

31. ledna 2011 v 20:46 | Osiris |  Ostatní ohledně Egypta
Nil staroegypstky iteru je jedna ze dvou nejdelších řek na
světě, protéká východní Afrikou z jihu na sever v délce 6 695 km. Povodí
řeky má rozlohu asi 6 915 000 km

Papyrus

31. ledna 2011 v 20:37 | Osiris |  Ostatní ohledně Egypta
Základní surovinou pro výrobu byla stébla šáchoru papírodárného, který rostl a byl těžen ve starověkém Egyptě. Zde také se soustředila výroba papyru, i když se pak vyvážel do celého středomoří a byl preferovaným materiálem v celém antickém světě. Slovo papyrus pochází z koptštiny (pozdní fáze vývoje staroegyptštiny), v níž slovo papuro znamená "patřící králi". Název prozrazuje, že v ptolemaiské době byla výroba královským monopolem.

Hieroglyfycká čísla

29. ledna 2011 v 21:49 | Osiris |  Hieroglyfy
1 se znázorňovala čárkou
10 se kreslí jako provaz na dobytekk
100 představuje stočený provaz
1000 se kreslí jako lotosová rostlina
10 000 představuje prst
100 000 má podobu pulce nebo žáby
1000 000 je postava boha s rukama zdviženýma nad hlavou

Kdo to byl Imhotep?

29. ledna 2011 v 21:44 | Osiris |  Slavné osoby z Egypta
Imhotep byl prvním architektem a lékařem v Egyptě. Imhotep pomohl králi Džoserovi postavit první pyramidu (stupňovitou).

Oběti na denním pořádku

29. ledna 2011 v 21:43 | Osiris |  Kultura Egypta
Kněží věřili že bůh slunce Aton žije ve svatyni chrámu. Proto jeho soše denně obětovali kadidlo,jídlo a pití.Veřejnost sochu boha nikdy neviděla.

Chrám v Medínit Habu

29. ledna 2011 v 21:42 | Osiris
Poslední monumentální svatyně Nové říše byla postavena za XX.dynastie (pro ty co neumí řím.čísla-20 dynastie) Ramessem III. (Ramessem 3) Byla spojena s královským palácem na jihu a měla vzhled pevnosti.

Zrození světa podle Egypťanů

29. ledna 2011 v 21:41 | Osiris |  Kultura Egypta
V Egyptě se říkalo, že na počátku nebylo nic, jen Nun. Byl to bezbřehý oceán, jehož vlny se vzdouvaly v nekonečných tmách. Potom se postupně z vodních hlubin začala zdvíhat prahmota z písku a hlíny, až se vynořila nad vodu. A právě na vrcholu toho ostrůvku se objevilo hladké a dokonalé vajíčko. To prasklo a z něho vítězně vyskočil bůh Re - slunce. Re, nazývaný také Amon, zaplavil vše okolo svým zářivým světlem. Ihned se pustil do práce, stvořil své děti, a také stvořil a uspořádal i celý svět. Nakonec stvořil boha země Geb a jeho sestru Nut, bohyni nebe. Ta udělala ze svého obrovského těla klenbu posetou hvězdami a rukama a nohama se opírala o zemi. Bůh vzduchu Šu, třetí syn Reův, uprostřed podepřel břicho Nut, vytvořil z ní nebeskou oblohu a oddělil ji od země. Nakonec se na obloze objevil bůh měsíce Chons, který se na ní ujímá vlády pokaždé, když Re opustí viditelný svět a odebírá se do Amanti, do podzemního světa.

Vesmír podle starých Egypťanů

29. ledna 2011 v 21:39 | Osiris |  Kultura Egypta
Zrození světa se u Egypťanů nerozlučně pojilo s tím, co měli denně před očima - s údolím Nilu. Prvotní oceán Nun, z něhož se vynořila země, připomíná řeku Nil v čase každoročních záplav. Důležitost Nilu je tak velká, že když se chce Egypťan orientovat na jih, podívá se proti proudu řeky směrem k pramenu. Pramen Nilu mu totiž představuje "počátek světa". Pro Egypťany leží tedy východ vlastně "nalevo" a západ "napravo". Prvním bohem egyptského náboženství, počátkem všeho života, je slunce. Proto bůh Re hraje v egyptské mytologii hlavní úlohu. Podle některých mýtů se zrodil z vajíčka, podle jiných z lotosu. Ať už je tomu jakkoli, tato ohnivá hvězda vymezuje vesmír. vesmír není nic jiného, než to, "čím je obklopeno slunce". Nebe se zobrazuje někdy ženským tělem bohyně Nut, někdy má podobu krávy. Končetiny, které ji nesou, bývají ještě podepřeny čtyřmi božstvy.

Isis

29. ledna 2011 v 17:41 | Osiris
Má manželka Isis našla moje rozházenné části těla. Z nich udělala první mumii,kterou tajně pochovala a na její ochranu použila mocnou magii. 

Osiris

29. ledna 2011 v 17:26 | Osiris
Legenda vyprávý,že já Osiris,zavražděný král Dolního Egypta, vládnul dlouhá léta. Po své smrti se stal vládcem podsvětí.

Seth

29. ledna 2011 v 17:24 | Osiris
Byl to Osirisův nepřítel, ale byl to Osirisův bratr,mnoho let toužil po egyptském trůně. Říká se,že poté, co Osirise zabil, rozsekal jeho tělo ma kusy a ukryl je na 14 ruzných místech v Egyptě.

Horus

29. ledna 2011 v 17:23 | Osiris |  Bohové Egypta
Byl Osirisův syn a mstitel za jeho smrt. Horus s hlavou sokola se po smrti svého otce stal králem Egypta. Vládnul spravedlně a na jeho počest bylo postaveno mnoho chrámů.

Malba

29. ledna 2011 v 17:20 | Osiris |  Malby Egypta
Tato kresba zobrazuje jak Anubis vede za ruku písaře Aniho k váhám. Tyto váhy váží srdce. Když je srdce těžké tím víc prohřežků se člověk dopustil a čím lehčí, tím čestný a spravedlnější ten člověk byl. Thovt bůh pravdy měří srdce. Pokud je srdce lehké, tak může jít dál a pokud je těžké, tak jeho ho sežere Ammat (to monstrum). 


O Rossettské desce...

29. ledna 2011 v 15:44 | Osiris |  Hieroglyfy
Na Rossettské desce byly tři druhy písma-démotické, řecké a egyptské. Nikdo dlouho nemohl rozluštit nápisy. Teprve až francouzký archeolog Jean Francoa Champollion poznal, že vše znamená to stejné tak rozluštil písmo starověkých Egypťanů. Kdybyste se chtěli podívat na Rossettskou desku tak ta je vystavená v Londýně v Britském muzeu.